HTR SERVICE

Sähkösuunnittelua ja automaatioratkaisuja 
kokonaisvaltaisena palveluna

Ota yhteyttä

HTR Service by TEERIGROUP on sähkösuunnittelu- ja automaatioalan yritys, jonka erityisosaamista ovat kokonaisvaltaiset ratkaisut suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon. Tyypillisiä projektejamme ovat teollisuusautomaatio- ja lämpölaitosprojektit sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelu.

Kokemusta ja osaamista:

Atex-asennusten huolto ja kunnossapito
Lämpövoimaloiden automaation suunnittelu ja asennukset
Bio- ja maakaasuprojektien suunnittelu ja asennus
Järjestelmien ja valvomo-ohjelmistojen ohjelmoinnit
Asennusvalvonta
Teollisuuden sähköasennukset, asennusten huolto ja kunnossapito
Kiinteistöjen sähkölaitteistojen kuntotutkimukset
CNG-, LNG- ja LGB-asemien huolto ja kunnossapito

Biokaasu ja biokaasuasennukset

Tunnemme hyvin erityisesti erityyppiset lämpövoimalat sekä bio- ja maakaasuvoimalat automaatioratkaisuiden näkökulmasta.

Sahat, öljyjalostamot sekä muut räjähdysvaaralliseksi luokiteltavat tilat (Atex) aiheuttavat aina erityisvaatimuksia sähköasennuksille ja työskentelylle. Kokemuksemme ja tietotaitomme tuovat vahvan asiantuntijuuden näihin Atex-asennuksiin ja -suunnitteluihin.

Automaation ohjausjärjestelmien valvomoiksi toimitamme ensisijaisesti Citec- tai ClearScada-ohjelmistoja.

SIA-urakat vuosien kokemuksella

HTR Service on palvelualtis ja ketterä toimija. Toimimme asiakaslähtöisesti joustavilla työajoilla, jotta asiakasyritystemme tuotanto- ja prosessivaiheiden keskeytykset voidaan minimoida. HTR Servicen palveluvalikoimaan sisältyy myös asennusvalvonta ja voimme tarvittaessa järjestää asiakkaalle varallaolon eli päivystyksen. Yhteistyökumppaniemme kautta pystymme tarjoamaan myös mekaanisen puolen palveluita osana projekteja.

HTR Service on vuonna 2015 perustettu tamperelainen yritys, joka kuuluu osana Teerigroup-yhteenliittymään. Teerigroup on projektitalo, joka kokoaa yhteen monipuoliset ja erilaiset teollisuus- ja kiinteistöhankkeet. HTR Service kuuluu tämän lisäksi myös Luotettava Kumppani -palveluun. Palvelemme asiakkaita ympäri Suomen.

HTR Service huolehtii myös ympäristöstä.

Ajamme kaasuautoilla, ja tavoitteemme on olla mukana rakentamassa hiilineutraalia, uusiutuvaa ja vähäpäästöisemmän energian infraa.

Referenssejä

Savon Voima: valvomo-ohjelmistot keskitettyyn valvontaan n. 30 eri lämpölaitokselle
UPM Savonlinnan vaneritehtaan prosessiautomaatio
Altia Oyj:n eri tehtaisiin ohjausjärjestelmäprojekteja
Metso Rautpohjan telantestausvalvonta ja -raportointi
Versowood Vierumäen automaatioasennuksien uusimisia ja käyttöönottoja
Gasum Oy biokaasun syöttöaseman sähköistys ja analysaattorin asennus ja näytteenottolinjojen asennus
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram